Wednesday, 3 May 2017

Flame throated bul bul

ಏಯ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ - ಒರ್ಲ್ದ್ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವ್ ಸಿನೆಮಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ?

ಹಾಗೆ ನಾವು ಏಯ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಕಾಡು ಸುತ್ತಿದ್ದು ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಕಾಣಾಕ್ಕಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಾಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠಹಿಡಿದಂತೆ ಸಿಕ್ಕೇಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಫ್ಲೇಮ್ ಥ್ರೋಟೆಡ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಅಥವ ಕೆಂಪು ಕೊರಳಿನ ಪಿಕಳಾರ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿ ಸಂತತಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಕೀಟ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಇದರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಗೋವಾದ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿಕೂಡ ಹೌದು! ಕೊರಳ ಬಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ - ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು - ಇಂತಹ ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹವ್ಯಾಸದ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ..

ಪಷ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಖಗರತ್ನಗಳು ...

Show Comments: OR

No comments:

Post a Comment