Tuesday, 23 August 2016

Garganey

ಭಾರತದ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಏನೋಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾತುರ - ಈಬಾರಿಯೇನು ಹೊಸ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವ ಜಕ್ಪಾಟ್ ಲಾಟರಿ, ಹೇಗೆ ವಿಂಟರ್ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಮಾಡೋದು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವ ಪ್ರತೀಬಾರಿ ಬರಬೇಕಾದ ಖಗರತ್ನಗಳು ಈಬಾರಿ ಕಂಡಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆತಂಕ, ಬಾರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕೊ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚರ್ಚೆ.... ಇತ್ಯಾದಿ...

ಬಿಳಿಹುಬ್ಬಿನ ಬಾತುಗಳು (Garganey), ಚಲಕು ಬಾತುಗಳು (Northern shovelar) ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೆರಡದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯ ಅಧಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.... ವಲಸಿಗ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು - ಹವಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ವಾತಾವರ್ಣದ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.... ಹಕ್ಕಿ ವಲಸೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಜಾಡುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು...

ಬಿಳಿಹುಬ್ಬಿನ ಬಾತುಗಳು (Garganey), ಚಲಕು ಬಾತುಗಳು (Northern shovelar) ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲು ದೂರದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಖಂಡಾಂತರ ವಲಸೆ ಬರುವುದು... ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ತಮ್ಮ ವಲಸೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಈ ಸ್ನೇಹಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಭೇಧಭಾವ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗ ಹಕ್ಕಿಗಳೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ... ಹೀಗೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಆರಂಭಿಸುವಮುನ್ನ ಕಳೆದವರ್ಷ ಎಲೆಮಲ್ಲಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿದ್ದು........

Show Comments: OR

No comments:

Post a Comment